Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 11/2015 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Ćmielów na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.