Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 12/2015 z dnia 03 marca 2015r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów na rok 2015.