Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 13/2015 z dnia 05 marca 2015r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do podejmowania czynności, w tym wydawania decyzji w ramach realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.