Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 98/2004 z dnia 31.08.2004r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania pn.: "Budowy miejsc parkingowych i boiska wielofunkcyjnego na Stadionie Leśnym w Ćmielowie" współfinansowanego ze środków przedakcesyjnych Programu SAPARD.