Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 17/2015 z dnia 09 marca 2015r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Ćmieliów w zakresie: pomocy społecznej i prowadzenia Biura Porad Obywatelskich.