Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 18/2015 z dnia 09 marca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu ofert na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2015 rok.