Uchwała Nr 24/2015 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2015-2023.