Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 99/2004 z dnia 08.09.2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru oferentów zamówień publicznych na remont pokrycia dachu na budynku Domu Kultury w Ćmielowie - zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z 2004r.).