obrazek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

                          

Znak: ZP.2710.1.2015                                                                                Ćmielów dn. 31/03/2015r.

 

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: ZP.2710.1.2015

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.2710.1.2015 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont sali widowiskowej w Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie” (Nr ogłoszenia w BZP: 29971-2015; data zamieszczenia: 04/03/2015).

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

          Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zmianami) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak:  ZP.2710.1.2015 na „Remont sali widowiskowej w Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie” (Nr ogłoszenia w BZP: 29971-2015; data zamieszczenia: 04/03/2015).

 

I. W postępowaniu wpłynęło pięć następujących ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł.

Otrzymana punktacja

Kryterium cena

(max. 97%)

Kryterium gwarancja (max. 3%)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IKAR” Zbigniew Gregulski, 26-021 Daleszyce, Widełki 38A

310.620,00

97,00

3,00

100

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WAMIX” Mieczysław Czekaj, 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145 „O”

378.532,80

79,59

2,00

81,59

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „UWENT-POL” Jerzy Kieliś 28-300 Jędrzejów, ul. Słowackiego 38

402.702,00

-

-

-

4

GW-WENT  Sylwia Wydrych 26-085 Miedziana Góra, Tumlin- Wykień 109A

381.684,00

78,94

3,00

81,94

5

ST-BAU Spółka z o.o., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sandomierska 26A

398.000,00

-

-

-

II. Zamawiający dokonał wyboru złożonej oferty tj. oferty nr 1 złożonej przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IKAR” Zbigniew Gregulski, 26-021 Daleszyce, Widełki 38A. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 310.620,00zł. (słownie: trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych brutto) oraz termin gwarancji jakości wynoszący 60 miesięcy. (cena – 97%, gwarancja – 3%)

III. Uzasadnienie wyboru:

Jest to oferta spełniająca wymagania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

  

Załączniki

zawiadomienie o wyborze (171.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Romuald Wójcik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Wójcik
Data wprowadzenia:2015-03-31 12:52:45
Opublikował:Romuald Wójcik
Data publikacji:2015-03-31 13:00:25
Ostatnia zmiana:2015-03-31 13:00:44
Ilość wyświetleń:2967