Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 100/2004 z dnia 28.09.2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru oferentów zamówień publicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ćmielów - odcinek od ul. Długiej do ul. Zamkowej i przejścia pod ul. Sandomierską - zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z 2004r.).