Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 20/2015 z dnia 18 marca 2015r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ćmielów z zakresu: pomocy społecznej w 2015 roku i prowadzenia Biura Porad Obywatelskich w 2015r.