Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Ćmielów na 2015 rok.