Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 26/2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki w 2015 roku.