Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 29/2015 z dnia 09 kwietnia 2015r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piaski Brzóstowskie - Studnia na kanale KS3, złączenie kanału KS 3.5 i odejścia przyłaczy na KS 7 i 7.3".