Zrządzenia Burmistrza Ćmielowa Nr 102/2004 z dnia 01.10.2004r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Schemacie Organizacyjnym Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie.