Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 31/2015 z dnia 09 kwietnia 2015r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.