Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 32/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej za nieruchomość położoną w Krzczonowicach stanowiącą nieruchomość-działkę nr 226/2 o pow. 1,3909 ha.