Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 33/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów.