Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 36/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerw w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.