Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 37/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie: przyjęcia regulaminu zbiornika wodnego "Topiołki".