Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 103/2004 z dnia 01.10.2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru oferentów zamówień publicznych na budowę miejsc parkingowych przy budynku Ośrodka Zdrowia w m. Ćmielów - zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r.)