Zrządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 104/2004 z dnia 01.10.2004r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania pn. : "Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Drzenkowice i Krzczonowice" współfinansowanego ze środków przedakcesyjnych Programu SAPARD.