Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 105/2004 z dnia 01.10.2004r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania pn. :"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa drogi w m. Glinka" współfinansowanego z Budżetu Państwa.