Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa nr 106/2004 z dnia 01.10.2004r. w sprawie: wyznaczenia pracownika do udziału w Komisji Przetargowej dla przetargu zbiorczego na zakup wyposażenia klas zerowych realizowanego w ramach PAOW.