Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 107/2004 z dnia 11.10.2004r. w sprawie: przyznania nagród burmistrza dla nauczycieli za ich osiągniecia dydaktyczno - wychowawcze.