Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 108/2004 z dnia 12.10.2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru oferentów zamówień publicznych na sporządzenie planu zagospodarowania miasta Ćmielowa - zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 euro na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r.)