Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 39/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie: powołania Komisji do spraw kontroli przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.