Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 44/2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie: odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Brzóstowej z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej.