Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 110/2004 z dnia 14.10.2004r. w sprawie: powołnia Komisji Przetargowej majacej przeprowadzić przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ćmielowie - oznaczonej numerem 1490 w dniu 28 października 2004 roku.