Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 51/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia procedury wyodrębnienia w planach finansowych jednostek i budżecie gminy środków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej otrganizacji nauki i metod pracy w placówkach wychowania przedszkolnego ogólnodostępnych i integracyjnych oraz w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.