Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 55/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Ćmielów na 2015 rok.