Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 111/2004 z dnia 22.10.2004r. w sprawie: powołania Komisji majacej dokonać odbioru końcowego zadania pn. : "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiktoryn".