Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 57/2015 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie: utalenia terminu składania wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.