Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 58/2015 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót.