Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 61/2015 z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem za pośrednictwem pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.