Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 62/2015 z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w rendum o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r,