Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 63/2015 z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej.