Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 114/2004 z dnia 02.11.2004 w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania współfinansowanego w ramach ProgramuPAOW pn.: "B2-80-0367 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Brzóstowej".