Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 67/2015 z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Ćmielów na 2015 rok.