Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 72/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.