Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 75/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji do spraw szacownia skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.