Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 77/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Ćmielów na 2015 rok.