Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 78/2015 z dnia 02 września 2015r. w sprawie: powołania komisji mieszkaniowej.