Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 81/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.