Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa  Nr 82/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem za pośrednictwem pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.