Konsultacjie PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2016.