Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 101 z dnia 20 października 2015r.