Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 87/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: przyznania nagród burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.