Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 90/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Ćmielów na 2015 rok.