Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 92/2015 z dnia 05 października 2015 r. w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.